Soukromí a cookies

Tyto webové stránky používají technologii cookies. Soubory cookies jsou odesílány do Vašeho počítače, identifikují Vás jako unikátního uživatele a ukládají Vaše osobní preference a technické informace. Cookies samy neobsahují ani neodhalují žádné osobní údaje.

Tyto webové stránky používají služby Google Analytics a Google AdSense poskytované společností Google Inc. (dále jen "Google"), která používá cookies za účelem analýzy Vašeho způsobu používání webových stránek, včetně IP adresy Vašeho počítače. Google AdSense používá rovněž tzv. Web Beacons (elektronické obrázky). Díky použití Web Beacons je možné vyhodnocování informací, týkajících se například provozu této webové stránky. Údaje vygenerované pomocí cookies a Web Beacons budou přeneseny na servery Google umístěné v USA. Google bude používat tyto údaje jen pro účely vyhodnocování Vašeho způsobu používání webových stránek a vytváření zpráv o aktivitě webových stránek. Google může poskytnout tyto údaje rovněž třetím stranám v případě, že to bude požadováno zákonem nebo v případě, kdy údaje budou pro Google zpracovávat třetí strany. Google v žádném případě nebude spojovat IP adresu Vašeho počítače s jakýmikoliv jinými údaji, které bude mít k dispozici. Podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně osobních údajů jsou na adrese http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/. Podrobné informace o službě Google AdSense jsou na adrese https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=cs&ref_topic=1628432. V případě, že budete chtít zabránit sledování, potom si můžete nainstalovat doplněk do svého prohlížeče, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs (v anglickém jazyce).

Tyto webové stránky dále používají služby provizního systému Invia provozovaného společností Invia.cz, a.s. (dále jen "Invia"), který používá cookies za účelem analýzy Vašeho způsobu používání webových stránek, včetně IP adresy Vašeho počítače. Invia může poskytnout tyto údaje rovněž třetím stranám v případě, že to bude požadováno zákonem nebo v případě, kdy údaje budou pro Invii zpracovávat třetí strany. Invia v žádném případě nebude spojovat IP adresu Vašeho počítače s jakýmikoliv jinými údaji, které bude mít k dispozici. Podrobné informace o provizním programu Invia jsou na adrese http://www.invia.cz/affiliate-program/.

V případě, že nebudete souhlasit s používáním cookies, potom můžete kdykoliv změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby neakceptoval cookies. Postup jak změnit nastavení cookies v prohlížeči se obvykle nachází v oddíle Pomoc příslušného prohlížeče. V případě, že nastavení změníte, potom nemusíte mít přístup k určitým částem a funkcím webových stránek.

Ing. Jan Dvořák ukládá při každém přístupu na webové stránky a při každém stáhnutí souboru z webových stránek přístupové informace ve formě protokolárních souborů. Každý protokolární soubor se skládá z adresy webových stránek, ze které jste webové stránky otevřel(a), IP adresy Vašeho počítače, data a času přístupu, kódu http odpovědi, přenášeného množství údajů, informací o používaném prohlížeči a operačním systému. Ing. Jan Dvořák nemůže tyto údaje přiřadit k žádným konkrétním osobám. Získané údaje nejsou spojovány s jinými zdroji informací a po statistickém vyhodnocení jsou vymazány.