Bulharsko (България)

Základní informace o Bulharsku

Po skončení druhé světové války se Bulharsko dostalo do sféry vlivu Sovětského Svazu. Za jeho pomoci vznikla v roce 1946 komunistická Bulharská lidová republika. Komunistická vláda skončila v roce 1991 s rozpadem sovětského impéria a Bulharsko mohlo zahájit přechod k demokracii a tržní ekonomice, který provázejí problémy s inflací, nezaměstnaností, korupcí a kriminalitou. Dnes je Bulharsko členem EU a NATO.

Bulharsko se nachází v jihovýchodní Evropě, mezi Rumunskem, Tureckem a pobřežím Černého moře. Strategická poloha blízko tureckých hranic umožňovala kontrolu nad pozemními cestami z Evropy na Blízký Východ a do Asie. Rozkládá se na 110 910 km2 a hraničí s Tureckem (240 km), Řeckem (494 km), Makedonií (148 km), Srbskem (318 km) a Rumunskem (608 km). Délka černomořského pobřeží je 354 km. Nejvyšší horou je Musala (2925 m), která je zároveň nejvyšší horou celého Balkánského poloostrova.

Bulharsko má 6 924 716 obyvatel (stav z roku 2014). Z národností jsou nejvíce zastoupeni Bulhaři (76,9%), Turci (8%), Romové (3,8%). Nejvíce rozšířeným náboženstvím je bulharské ortodoxní (76,8%) a muslimské (7,8%). Úředním jazykem je bulharština.

Bulharsko je parlamentní demokracií, hlavním městem je Sofia (1,222 mil. obyvatel), administrativně se dále dělí na 28 oblastí nazývaných podle jejich hlavního města). Státním svátkem je 3.březen. Nová nekomunistická ústava byla přijata 12.června 1991. Po roce 1989 prochošlo Bulharsko procesem demokratizace, v roce 2004 vstoupilo do NATO a v roce 2007 se stalo členským státem Evropské unie. Občané dosahují plnoletosti v 18 letech. Bulharská měna je 1 lev = 100 stotinek. Dne 5.června 1999 byla denominována 1000 ku 1.

Zdroj: Wikipedia, CIA The World Factbook

Bulhaři v České republice

Bulharská menšina má v České republice bohatou tradici. Již v roce 1946 byla v Praze založena bulharská škola. V současné době žije v ČR cca 4200 Bulharů s trvalým nebo dlouhodobým pobytem a několik tisíc s českým občanstvím. Bulharská menšina má své kluby v Praze, Brně, Ostravě a v dalších městech. Kontakty na bulharské organizace v ČR naleznete na adrese http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/nm-bulhari-6580/. Bulharské potraviny si můžete v ČR zakoupit například v tomto Bulharském obchodě v Praze.

Některá zajímavá místa v Bulharsku

Rilský klášter (Рилски манастир)

Leží 123 km jižně od Sofie v úzkém údolí Rilské řeky ve výšce 1147 m. Je největším a nejslavnějším klášterem v Bulharsku. Založen byl poustevníkem sv. Ivanem Rilským (876-946), který tu trávil život v jeskyních. Klášter byl nekolikrát vypálen a dnešní podobu získal v letech 1833-47. V kostele p.Marie je vyřezávaný a zlacený ikonostas, vnější a vnitřní malby. V klášterní knihovně je 16 000 svazků a rukopisů, životopisy svatých ze 12.století, evangelia a privilegia kláštera.

Nesebar (Несебър)

Městečko 7 km od centra Slunečného pobřeží. Leží na plochém poloostrově, spojeném s pevninou 300 m dlouhou úzkou šíjí. Stará část města si zachovala staletý půdorys křivolakých uliček. Malebné domy většinou pocházejí z 19.století a některé jsou ozdobeny řezbami na průčelích a stropech. Nejcennější památkou v Nesebaru jsou kostely. V okolí se nachází písečné pláže.

Sofia (Cофия)

Hlavní město Bulharska s více než 1 mil. obyvatel. K nejzajímavějším pamětihodnostem patří kostelík sv. Jiří z 5.století, podzemní kostelík sv. Petky Samardžijské a katedrála sv. Sofie, která dala městu jméno a je vyobrazena v jeho znaku. Chrám Alexandra Něvského byl dokončen v roce 1912 na památku osvobození Bulharska ruskou armádou. V blízkosti Sofie se nachází masív Vitoša, který je oblíbeným výletním místem obyvatel Sofie.

Veliko Tarnovo (Велико Търново)

Nachází se 233 km východně od Sofie a 227 km západně od Varny. Rozkládá se na příkrých pahorcích a terasách kolem hlubokého, skalnatého koryta řeky Jantry. Je jedním z nejmalebnějších měst v Evropě. Střední část města je zajímavá historickými domy těsně nakupenými na svazích. Město má bohatou historii sahající až do 12.století.

Balčik (Балчик)

Malebné městečko 36 km od Varny na pobřeží Černého moře. Staré město je postaveno na sesouvajících se pobřežních vápencových vrstvách, které byly zajišťovány mohutnými opěrnými zdmi. V dnešní botanické zahradě se nachází královský letohrádek v orientálním stylu s minaretem dříve patřící rumunské královně.

Sozopol (Созопол)

Starobylé městečko 33 km jižně od Burgasu na pobřeží Černého moře. Zachovaly se zde staré křivolaké uličky, lemované typickými dřevěnými domy s vysunutými patry. Díky svým písečným plážím je Sozopol i vyhledávaným letním turistickým centrem.